Εκδήλωση στη μνήμη του Εμμανουήλ Κριαρά – Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλούν σε εκδήλωση στη μνήμη του Εμμανουήλ Κριαρά (1906–2014) με τίτλο «Ορθο-γραφές και λεξικά της ελληνικής» Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016, 18:30–20:30 Πανεπιστημιούπολη Πανεπιστημίου Κύπρου Κτήριο διδασκαλίας ΧΩΔ 02: Αίθουσα Β204 Ομιλητές θα είναι: Ο Γιώργος Παπαναστασίου (Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη]) Τίτλος ομιλίας: «Η ελληνική γλώσσα και η ορθογραφία της» και ο Τάσος Α. Καπλάνης (Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) Τίτλος ομιλίας: «Εμμανουήλ Κριαράς και λεξικογραφία» Η εκδήλωση…

[BOOK] Collaborative Annotation for Reliable Natural Language Processing: Technical and Sociological Aspects

Publication of a book on manual corpus annotation, in particular using crowdsourcing: “Collaborative Annotation for Reliable Natural Language Processing: Technical and Sociological Aspects”. (Wiley-ISTE, 196p). The book is available here: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1848219040.html# Abstract: NLP has witnessed two major evolutions in the past 25 years: firstly, the extraordinary success of machine learning, which is now, for better or for worse, overwhelmingly dominant in the field, and secondly, the multiplication of evaluation campaigns or shared tasks. Both involve manually annotated corpora, for the training and evaluation of the systems. These corpora have progressively become the hidden pillars of our…

Arrival – To geek out or not?

Alright people, by now you must have seen the movie “Arrival” (not to be confused with the other movie “The Arrival” where Charlie Sheen is chasing after some aliens that look like a satyr but not quite). There are several articles out there talking about the role of the linguists in the movie, or of the fact that we have a sci-fi movie showing how aliens and humans could communicate via language and not just numbers or sounds (anyone remember the mashed potato mountain of… the third kind?:P). I have…

Troy Reimink: ‘Arrival’ a time capsule

BY TROY REIMINK, Nov 25, 2016 Good movies are rarely about what they appear to be about. Most comedies are, right below the surface, quite sad. Most horror movies are political statements. Speculative or dystopian science fiction is always about the present. Post-apocalyptic stories are about pre-apocalyptic society. Zombie movies are about the living. Films about run-amok technology are really about the human beings using it. Movies about extraterrestrials, likewise, are really about the people and cultures here who encounter them. This is true of “Arrival,” the new hit film by…

Denis Villeneuve’s ‘Arrival’: When Aliens and Linguists

Uri Klein Nov 26, 2016 2:51 AM Offering a different take on the aliens-invade-Earth 
theme in sci-fi movies, this film considers the power 
of language to transform reality and suggests that 
we reconsider our conception of time. Twelve spacecraft land randomly in 12 different countries, including Russia, China, Pakistan and the United States. These are not broad-winged metallic vessels of the type we’ve become used to in science fiction movies. They are tall, black, sealed and elliptical, and they hover slightly above the ground. Similarly, the pair of aliens that emerge…