Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας αποτελεί δίκτυο συνεργασίας σε θέματα επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας όπου συναντούνται οι […]
TermCoord
The role of the Terminology Coordination Unit (TermCoord) of the Directorate General for Translation is to […]