Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) – Ένα πολύτιμο δίκτυο ορολογικής συνεργασίας

Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας αποτελεί δίκτυο συνεργασίας σε θέματα επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας όπου συναντούνται οι γλωσσικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον διοικητικό, επιστημονικό και επαγγελματικό κόσμο της μετάφρασης και διερμηνείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Συστάθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2015 αποτελεί χώρο επικοινωνίας για θέματα επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας στην ελληνική γλώσσα και μετάφραση. Το Δίκτυο φέρνει σε επαφή τις γλωσσικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δημόσια διοίκηση σε Ελλάδα και Κύπρο, με επιστημονικά και επαγγελματικά ιδρύματα και φορείς, καθώς και με τους επαγγελματίες του κλάδου της μετάφρασης και της διερμηνείας. Η σελίδα…

Traineeships in TermCoord

TermCoord

The role of the Terminology Coordination Unit (TermCoord) of the Directorate General for Translation is to support the translation units’ terminology work, to carry out terminology management at a central level, to create, collect resources and to represent the European Parliament in interinstitutional and external cooperation on terminology. TermCoord offers traineeships in the fields of terminology (2 positions) and Communication (2 positions). You can find more details in the following PDF. The terminology traineeship is recommended for candidates with experience and/or interest in terminology research and management, linguistics and linguistic…

The Lexical and Phraseological Landscape: Old Boundaries, New Beginnings, Waterford, Ireland

From the 7th to the 9th June 2017, the LandLex Group of the EU COST action IS1305 European Network for e-Lexicography will be organising a training school in Waterford, Ireland. The school takes a pan-European look at lexical variation in the context of lexicography and will be teaching a variety of approaches, methods, and tools, by leading specialists in the field, as Philip Durkin (OED), Carla Marello (University of Turin) and Steve Wright (CAQDAS Consultants and Atlas Ti). The training school is addressed to students, PhDs, Post-Docs, Early Stage Researchers and…