Η StrainTek είναι μία νεοφυής τεχνολογική εταιρεία με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία. Πρόσφατα, σε συνεργασία με […]