Στο πλαίσιο του Συνεδρίου InfoCom World 2016, θα διεξαχθεί μια σειρά θεματικών Workshops που καλύπτουν εξειδικευμένα πτυχές […]
Final Call for Papers: Computer-Mediated Communication and Social Media Corpora for the Humanities 27-28 September 2016, Ljubljana, […]