Η Λεξιμανία (όπως και πολλά άλλα portal σχετικά με τη γλώσσα) σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην […]
The School of Computing and Communications, Security Lancaster, and the UCREL research centre at Lancaster University […]
Researchers are training computers to recognize sarcasm on Twitter Nathan Ingraham, @nateingraham Twitter contains multitudes. On any […]