Τα ελληνικά μπορούν να επιλεγούν στο Master Διερμηνείας Συνεδρίων ως 1η (μητρική), 2η ή 3η γλώσσα […]