Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) – Ένα πολύτιμο δίκτυο ορολογικής συνεργασίας

Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας αποτελεί δίκτυο συνεργασίας σε θέματα επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας όπου συναντούνται οι γλωσσικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον διοικητικό, επιστημονικό και επαγγελματικό κόσμο της μετάφρασης και διερμηνείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Συστάθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2015 αποτελεί χώρο επικοινωνίας για θέματα επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας στην ελληνική γλώσσα και μετάφραση. Το Δίκτυο φέρνει σε επαφή τις γλωσσικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δημόσια διοίκηση σε Ελλάδα και Κύπρο, με επιστημονικά και επαγγελματικά ιδρύματα και φορείς, καθώς και με τους επαγγελματίες του κλάδου της μετάφρασης και της διερμηνείας. Η σελίδα…