Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων […]