Η StrainTek είναι μία νεοφυής τεχνολογική εταιρεία με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία. Πρόσφατα, σε συνεργασία με τη Liquid Media SA (http://www.liquid.gr/), εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Digital News Initiative της Google (https://www.digitalnewsinitiative.com/) για την ανάπτυξη λογισμικού αυτόματου ελέγχου και διαχείρισης σχολίων και περιεχομένου χρηστών σε ιστοτόπους. Στα πλαίσια αυτής της χρηματοδότησης προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις εργασίας.

1. Senior Programmer με αρμοδιότητα την προϊοντοποίηση ερευνητικού λογισμικού:

Στόχοι:
– Ανάπτυξη προϊόντων από ερευνητικά πρωτότυπα.
– Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών.
– Επίβλεψη και καθοδήγηση προγραμματιστών.

Απαραίτητα προσόντα:
– Python
– Μηχανική Μάθηση
– Back-end web development
– RESTful API
– Unit testing
– Git

Επιθυμητά προσόντα:
– Ικανότητα αποδοτικής επικοινωνίας με το ερευνητικό τμήμα
– Deep Learning
– Εμπειρία με Tensorflow/Keras
– Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

2. Προγραμματιστής με αρμοδιότητα την ανάπτυξη/συντήρηση διαδικτυακής υπηρεσίας

Στόχοι:
– Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών.
– Συμμετοχή στην ανάπτυξη/συντήρηση προϊόντων από ερευνητικά πρωτότυπα.

Απαραίτητα προσόντα:
– Python
– Βack-end web development
– RESTful API
– Unit testing
– Git

Επιθυμητά προσόντα:
– Ικανότητα αποδοτικής συνεργασίας με άλλους προγραμματιστές
– Μηχανική Μάθηση
– Deep Learning

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις:
annis.pavlo@gmail.com, rulller@gmail.com (Subject: CV 4 StrainTek)

Categories:

Comments are closed