Ψηφιοποιημένα λεξικά

ηλ. αποθετήριο

 

Επισκέφτηκα πρόσφατα τη νέα ψηφιακή βιβλιοθήκη με ψηφιοποιημένα αρχεία από το 1997 έως το 2006 από έργα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ και του Γ΄ΚΠΣ «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» και με υλικό από το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013). Από αυτή σας προτείνω τα ακόλουθα ψηφιοποιημένα αρχεία (η περιγραφή τους προέρχεται από τον ιστότοπο όπου τα βρήκα).

 

 

 

Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας 

Το παρόν λεξικό δημιουργήθηκε με στόχο τη βελτίωση της ελληνομάθειας των μειονοτικών μαθητών και την καλύτερη προετοιμασία τους για το σχολείο… Το λεξικό περιλαμβάνει 10.000 περίπου λήμματα. Το λημματολόγιο προέκυψε από συνδυασμό επεξεργασίας α) του λημματολογίου υπαρχόντων λεξικών της νέας ελληνικής που απευθύνονται σε μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου (ως ενδεικτικού για τον ορισμό του «βασικού λεξιλογίου») και β) ηλεκτρονικού σώματος κειμένων, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα σχολικά βιβλία. Βιβλιογραφική αναφορά:http://repository.edulll.gr/627

http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/627

 

Ασκήσεις χρήσης λεξικού 

Η συγγραφή εγχειριδίου ασκήσεων με αποδέκτες τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί συμπληρωματικό υλικό του «Λεξικού για εφήβους», που εκπονήθηκε κατά την προηγούμενη φάση του προγράμματος 2002-2004. Ο στόχος του βιβλίου ασκήσεων είναι να αναβαθμίσει το ρόλο του λεξικού από απλό και περιστασιακό εργαλείο αναφοράς σε εργαλείο συστηματικής έρευνας, και άρα σε πιο προσιτό και pρόσφορο μέσο άντλησης πληροφοριών για την ορθογραφία, τη σημασία, τη χρήση των λέξεων κτλ. Το βιβλίο ασκήσεων δομείται με βάση την αρχή της προοδευτικής δυσκολίας. Σε κάθε επίπεδο δυσκολίας παρουσιάζονται διαφορετικά λεξικογραφικά φαινόμενα/τεκμήρια προς παρατήρηση και άσκηση και διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του ίδιου φαινόμενου με ποικιλία ειδών ασκήσεων (π.χ. ασκήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών, σταυρολέξων, ακροστιχίδων κτλ.).Βιβλιογραφική αναφορά: http://repository.edulll.gr/949

Το κειμενάκι δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμο για το κοινό, ελέγξτε το όμως σε λίγο καιρό, πιστεύω ότι θα το έχουν ανεβάσει.

 

Το αλφαβητάρι των δοντιών μας: Εικονογραφημένο λεξικό

Πρόκειται για ένα εικονογραφημένο λεξικό 52 όρων σχετικών με το στόμα, τα δόντια, τη φροντίδα των δοντιών, τις ασθένειες και τις θεραπείες τους. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές (γηγενείς και μη) που φοιτούν σε πολυπολιτισμικές τάξεις, στο εκπαιδευτικό επίπεδο του νηπιαγωγείου και της Α΄και Β΄Δημοτικού. Περιέχει παιδικές ζωγραφιές και έντονα χρώματα που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Βοηθά τους μικρούς μαθητές στην παραγωγή προφορικού λόγου ενώ συγχρόνως προσφέρει ενημέρωση για θέματα σχετικά με τα δόντια και τη φροντίδα τους. Βιβλιογραφική αναφορά: http://repository.edulll.gr/923

Το κειμενάκι δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμο για το κοινό, ελέγξτε το όμως σε λίγο καιρό, πιστεύω ότι θα το έχουν ανεβάσει.


Το μικρό μου λεξικό 1

Το «Μικρό μου λεξικό 1» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις καθώς και λέξεις με τα αντίστοιχα άρθρα τους, σε αλφαβητική σειρά. Το «Μικρό μου λεξικό 1» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση στη σωστή γραφή των λέξεων, ομαδοποίηση/κατηγοριοποίηση των λέξεων, εκμάθηση των άρθρων και του γένους των ουσιαστικών, εκμάθηση των αριθμών, άντληση πληροφοριών χρήσιμων για τον επικοινωνιακό λόγο, ανάπτυξη δυνατότητας αφήγησης ιστοριών και μύθων και ανάπτυξη δυνατότητας προφορικής και γραπτής δημιουργίας ιστοριών. Βιβλιογραφική αναφορά: http://repository.edulll.gr/208

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/208/3/208.pdf‘ alt=pdf v:shapes=”_x0000_i1028″>

Έχω ακούσει αρνητικά σχόλια για το συγκεκριμένο βιβλιαράκι αλλά το βιβλίο αυτό. Ειδικότερα έχω ακούσει να το κατηγορούν ότι έχει βάλει λέξεις ό,τι νά ‘ναι αντί για το βασικό λεξιλόγιο. Όμως, το βιβλίο αυτό δεν αναφέρει ότι παρουσιάζει το βασικό λεξιλόγιο που χρειάζονται τα μικρά παιδιά. Αντιθέτως αναφέρει ότι προορίζεται για εξάσκηση στην οθρή γραφή των λέξεων. Άρα θεωρώ άστοχα τα σχόλια του τύπου «η λέξη «άρπα» δηλαδή είναι βασικό λεξιλόγιο;» που άκουσα πρόσφατα.

 

Το μικρό μου λεξικό 2

Το «Μικρό μου λεξικό 2» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις κατά θεματική ενότητα και δραστηριότητες για την εμπέδωση του λεξιλογίου. Το «Μικρό μου λεξικό 2» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία του λεξιλογίου των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, εκμάθηση του άρθρου και του γένους των ουσιαστικών, εκμάθηση και χρήση των ρημάτων στον ενεστώτα και παρατήρηση εικόνων και δυνατότητα προφορικής και γραπτής δημιουργίας ιστοριών. Βιβλιογραφική αναφορά: http://repository.edulll.gr/209

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf

 

Το μικρό μου λεξικό 3

Το «Μικρό μου λεξικό 3» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις κατά θεματική ενότητα και δραστηριότητες για την εμπέδωση του λεξιλογίου. Το «Μικρό μου λεξικό 3» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία του λεξιλογίου των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου μέσα από τις οπτικοποιημένες πληροφορίες, εξάσκηση στην προφορική περιγραφή προσώπων, χώρων και αντικειμένων και άσκηση στη γραφή μικρών περιγραφικών κειμένων. Βιβλιογραφική αναφορά: http://repository.edulll.gr/210

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf


Το μικρό μου λεξικό 4

Το «Μικρό μου λεξικό 4» περιέχει εικονογραφημένες θεματικές ενότητες με το αντίστοιχο λεξιλόγιο. Το «Μικρό μου λεξικό 4» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, την ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου μέσα από τις οπτικοποιημένες πληροφορίες, την εξάσκηση στην προφορική περιγραφή προσώπων, την αφόρμηση για τη γραφή μικρών περιγραφικών κειμένων, την απόκτηση γνώσεων από άλλα γνωστικά πεδία και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Βιλιογραφική αναφορά: http://repository.edulll.gr/212

Κατεβάστε το βιβίο σε μορφή .pdf

 

ΒΙΒΛΙΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικονογραφημένο λεξικό που απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους και λίγο προχωρημένους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Είναι αρθρωμένο σε 11 θεματικές ενότητες και καλύπτει 4200 λήμματα. Περιλαμβάνει ευρετήριο λέξεων και παράρτημα για τους μηχανισμούς παραγωγής και σύνθεσης. Το λεξικό εφαρμόστηκε πειραματικά, αναμορφώθηκε και συμπληρώθηκε με βάση τις επισημάνσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. Βιβλιογραφική αναφορά: http://repository.edulll.gr/901

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf’ alt=pdf v:shapes=”_x0000_i1025″>  

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικονογραφημένο λεξικό που απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους και λίγο προχωρημένους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Είναι αρθρωμένο σε 11 θεματικές ενότητες και καλύπτει 4200 λήμματα. Περιλαμβάνει ευρετήριο λέξεων και παράρτημα για τους μηχανισμούς παραγωγής και σύνθεσης. Το λεξικό εφαρμόστηκε πειραματικά, αναμορφώθηκε και συμπληρώθηκε με βάση τις επισημάνσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. Βιβλιογραφική αναφορά: http://repository.edulll.gr/901

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf

 

Βασική γραμματική της ελληνικής  

Απευθύνεται κυρίως σε ομιλητές που μαθαίνουν ελληνικά ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα και βρίσκονται σε μέσο επίπεδο ελληνομάθειας. Μπορεί ωστόσο να φανεί χρήσιμη σε ομιλητές εισαγωγικού ή προχωρημένου επιπέδου ή ακόμη σε φυσικούς ομιλητές των ελληνικών. Πρόκειται για ένα συνοπτικό βιβλίο αναφοράς που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φωνολογία, το σύστημα γραφής, τη μορφολογία, τη σύνταξη, τη σημασιολογία και την πραγματολογία της ελληνικής. Η επισκόπηση των μορφών και των σχηματισμών συνοδεύεται από μια περιγραφή της γραμματικής ή/και της επικοινωνιακής τους λειτουργίας, από πολλά παραδείγματα και πλούσια εικονογράφηση. Στόχος του βιβλίου είναι να εστιάσει στα πεδία που η γραμματική της ελληνικής παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες για έναν μη φυσικό ομιλητή, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση και την παραγωγή λόγου. Έτσι, η περιγραφή επικεντρώνεται στα σημεία που η μορφολογία, ειδικότερα η κλίση, αντιστοιχεί σε βασικές γλωσσικές λειτουργίες. Αναφέρονται επίσης επιλεκτικά ορισμένες πραγματολογικές συνθήκες που προσδιορίζουν τη χρήση εναλλακτικών σχηματισμών. Βιβλιογραφική αναφορά: http://repository.edulll.gr/135

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/135/3/135.pdf

 

Το επόμενο άρθρο (κατά το τέλος της βδομάδας) θα αναφέρεται σε ενημερωμένη λίστα των διαθέσιμων ηλεκτρονικών αποθετηρίων στην Ελλάδα.

{jcomments on}

Related posts

Leave a Comment