Φίλες και φίλοι,

Η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία», σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) και το Ίδρυμα Γληνού, διοργανώνουν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: «Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917».
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Μαΐου 2017, στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Το Πρόγραμμα, οι Περιλήψεις και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται εδώ και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

The message in English:

Dear friends,

The Faculty of Philosophy of the A.U.Th., the School of Primary Education of the A.U.Th., and the MA program of the University of Western Macedonia “Educational Studies: Theoretical, Research and Teaching Approaches to History and Local History”, in collaboration with the Greek Society of Education Historians, the National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos”, the Institute of Modern Greek Studies (Manolis Triandaphyllidis Foundation) and the Glinos Foundation, are organizing a conference entitled “A hundred years since the language-education reform of 1917”, under the auspices of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs.
The conference will be held on May 12-13, 2017, at the Ceremony Hall of the Faculty of Philosophy, A.U.Th.
The Program, the Abstracts and more details can be found here and at the Institute’s website.

Comments are closed