[Εργασία] Υπολογιστική Γλωσσολογία – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Tο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Sciences & HumanitiesOpenCloud», προτίθεται να απασχολήσει  επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του  με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν…

3rd Workshop on Abusive Language Online (ALW3)

ACL 2019 (Florence, Italy), August 01 or 02, 2019 Submission deadline: April 25, 2019 Website: https://sites.google.com/view/alw3 Submission link: https://www.softconf.com/emnlp2018/ALW2/ Overview Interaction amongst users on social networking platforms can enable constructive and insightful conversations and civic participation; however, on many sites that encourage user interaction, verbal abuse has become commonplace, leading to negative outcomes such as cyberbullying, hate speech, and scapegoating. In online contexts, aggressive behavior may be more frequent than in face-to-face interaction, which can poison the social climates within online communities. The last few years have seen a surge…

Participants sought: “Exploring cognitive effort in translation and post-editing of MT output: Insights from the English-Greek language pair”

ionio

Είσαι επαγγελματίας μεταφραστής/τρια με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά και μητρική γλώσσα τα Ελληνικά; Μπορείς να δηλώσεις εθελοντική συμμετοχή στην έρευνα της κας Βιβελμίνης Σωσώνη (Vilelmini Sosoni), Λέκτορα στο Τμήμας μας, και της κας Μαρίας Στασιμιώτη (Stasimioti Maria), υποψήφιας διδάκτορα. Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα “Μελετώντας τη γνωσιακή προσπάθεια στη μετάφραση και τη μετεπεξεργασία κειμένου που προκύπτει από νευρωνική μηχανική μετάφραση: Συμπεράσματα από το γλωσσικό ζεύγος EN-EL” Στο πλαίσιο έρευνας που εκπονούν η υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Μαρία Στασιμιώτη και…

[Trainship] European Commission Joint Research Centre (JRC) – 1 traineeship in Entity and Sentential-level Sentiment Analysis in the News

The Text and Data Mining Unit of the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) is looking to fill one traineeship position in the field of: Entity and Sentential-level Sentiment Analysis in the News If you are interested, please follow the instructions provided at http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR&site=IPR (Code: 2018-IPR-I-000-9856 – ISPRA). Deadline: 26/04/2017 Job description:                  http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/showprj.php?type=T&id=5200 Traineeship rules:               https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_trainee_rules_en.pdf Conditions/eligibility:           https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees Starting date:                    As soon as possible Duration:                          5 months Allowance:                         Up to approximately 1000 Euro per month. JRC- Text and Data Mining Unit : https://ec.europa.eu/jrc/en/text-mining-and-analysis JRC-EMM products:             http://emm.newsbrief.eu/overview.html JRC-EMM Publications:         http://optima.jrc.it/Resources/JRC-EMM_Publications.pdf  …

Ο θαυμαστός αλλά αφανής κόσμος της μετάφρασης

ΓΙΩΤΑ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τις μεταφράσεις, ειδικά για τη χώρα μας, όπου περίπου τα μισά λογοτεχνικά βιβλία είναι μεταφρασμένα; «Μεταφράστρια; Α, κι ο γιος μου έχει το Lower!» άκουγα επανειλημμένως σε τόνο φιλικό, ενθαρρυντικό και σχεδόν συνωμοτικό πριν από 30 χρόνια, όταν δήλωνα «μεταφράστρια». Για την Ανθή Βηδενμάιερ, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, η γενικότερη αντίληψη που επικρατεί ακόμη και σήμερα γύρω από τη Μεταφρασεολογία δεν είναι περίεργη. Ο θαυμαστός κόσμος της μετάφρασης παραμένει άγνωστος, αφανής. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που…