Σύνολο παρουσιάσεων του μαθήματος “Arxes_Orologias“.
SemEval 2018 - Hypernym Discovery
Training data released: https://competitions.codalab.org/competitions/17119#participate  Evaluation deadline: 29 Jan 2018, 23:59 GMT The organizers of the SemEval-2018 – Task […]
The XVIII EURALEX International Congress will be held 17-21 July 2018 in Ljubljana, Slovenia. The Congress will be organized by the Centre […]
Η Λεξιμανία (όπως και πολλά άλλα portal σχετικά με τη γλώσσα) σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην […]
Green’s Dictionary of Slang Comes Online By Jonathon Green Love the internet or see it as […]