Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας αποτελεί δίκτυο συνεργασίας σε θέματα επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας όπου συναντούνται οι […]
Η Ειδίκευση Γλωσσολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας διοργανώνει για δεύτερη χρονιά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, […]
The British National Corpus 2014 (BNC2014) is a major project led by Lancaster University. We created […]
Το Νοέμβρη του 2020, ανάμεσα στα lockdowns, στο social distancing και στις καθημερινές ενημερώσεις, ενώ όλοι […]
As the Covid-19 pandemic is in full swing on a second wave in Europe, two European […]