Σώματα κειμένων – Διαδικτυακοί πόροι

Σώματα κειμένων – Διαδικτυακοί πόροι Άνοιξα το θέμα αυτό στη Λεξιλογία και είπα να το αναρτήσω και εδώ. Η σελίδα αυτή σιγά-σιγά θα μεταφερθεί στην ενότητα Weblinks, αλλά προς το παρόν τα αφήνω συγκεντρωμένα εδώ. Γερμανικά:

Cellphone Secrets – Bilingual display

This is a first attempt of a bilingual display. The following table contains the English source text published in The Agiot, February 2010, page 6. This article was translated in Greek by my dear colleague, Alexandros Tsantilas, and can be used for conversions into Multiterm as well. If you don’t know how to convert this spreadsheet into Multiterm, then you can watch a comprehensive YouTube video provided by Trusted Translations. The whole process is really straightforward. If you have questions, feel free to email me.   Due to the size…