Σεμινάρια Μεθοδολογίας Υποψηφίων Διδακτόρων (Athens PhD Seminars), 6-15 Φεβρουαρίου 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα Σεμινάρια Μεθοδολογίας Υποψηφίων Διδακτόρων (Athens PhD Seminars) πραγματοποιούνται για τρίτη χρονιά από το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΠΑ). Τα σεμινάρια αυτά αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Jean Monnet Module 2015-2018 “Moving the EU forward”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής. Φέτος θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018 (Αιόλου 42-44, 10560 Μοναστηράκι). Περιλαμβάνουν 5 διαλέξεις συνολικής διάρκειας 20 ωρών, οι οποίες θα καλύψουν…

[CfP] Discourses of Aggression in Greek Computer-Mediated Communication

Working Title: Discourses of Aggression in Greek Computer-Mediated Communication Editors: Ourania Hatzidaki (Hellenic Air Force Academy, Greece) and Ioannis E. Saridakis (National and Kapodistrian University of Athens, Greece) In the context of the 13th International Conference on Greek Linguistics in September 2017 (University of Westminster, London) a workshop was held under the title “Discourses of Aggression and Violence in Greek Digital Communication”. Our aim is to publish a special issue on this theme in the Journal of Language Aggression and Conflict (John Benjamins), pending acceptance of our proposal. We invite you to submit a…

SemEval-2018 Task 9: Hypernym Discovery

SemEval 2018 - Hypernym Discovery

Training data released: https://competitions.codalab.org/competitions/17119#participate  Evaluation deadline: 29 Jan 2018, 23:59 GMT The organizers of the SemEval-2018 – Task 9 are pleased to announce the shared task on Hypernym Discovery. Hypernymy, i.e. the capability for generalization, lies at the core of human cognition. It is not surprising, therefore, that identifying hypernymic relations (i.e., is-a relations) has been pursued in NLP for over two decades. This task contributes in fact to the improvement of Question Answering, Textual Entailment and Semantic Search systems. In addition, hypernymic relations are the backbone of almost any ontology, semantic…

Anthony Burgess’s lost dictionary of slang discovered

A Clockwork Orange author only managed entries for three letters and his abortive labours were thought to have gone for ever… The writer Anthony Burgess invented futuristic slang for his cult novel A Clockwork Orange and was so fascinated by the language of the street that he began work on a dictionary more than 50 years ago. Now his lost dictionary of slang, abandoned after several hundred entries covering three letters, has been discovered. The work had been hidden in a vast archive of his papers and possessions held by…

Paneuropean research on dictionary use [in English and Greek]

Η Λεξιμανία (όπως και πολλά άλλα portal σχετικά με τη γλώσσα) σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην πανευρωπαϊκής κλίμακας έρευνα για τη χρήση των λεξικών. Συμμετάσχετε συμπληρώνοντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο: που θα βρείτε εδώ. Για να μπορέσει να συμπεριληφθεί μία γλώσσα στην έρευνα αυτή χρειάζεται να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 100 ερωτηματολόγια. Βοηθήστε κι εσείς να συμπεριληφθεί η ελληνική συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο! Σας ευχαριστούμε!   Leximania (as well as other portals on language) invites you to participate on a paneuropean research concerning the use of dictionaries. You can participate by filling out…