Η StrainTek είναι μία νεοφυής τεχνολογική εταιρεία με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία. Πρόσφατα, σε συνεργασία με […]
Keynote speaker: Prof Robin Mansell, Professor of New Media and the Internet, Deputy Director and Provost of the […]
BY LAUREN COLLISTER July 19, 2016 When it comes to texting, the period, full stop, point […]
Linguists dissected over 100,000 words from their speeches. By Cara Giaimo And Sarah Laskow JULY 21, […]
EXTENDED SUBMISSION DEADLINE **************************************************************************** 8th IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS 2016) 4-7 December […]