Ημερίδα «Οι μεταφραστές και ο λόγος τους» (Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, Πανεπιστήμιο Αθηνών) Ο Τομέας Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας […]
Search Solutions is the BCS Information Retrieval Specialist Group’s annual event focused on practitioner issues in […]