Στο πλαίσιο των Ημερίδων της δράσης «Μεταφράζοντας την Ευρώπη», τo Γραφείo Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης […]
The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute of Epirus, comprising the study tracks Applied Foreign Languages in […]