Ημερίδα Μεταφράζοντας την Ευρώπη

Στο πλαίσιο των Ημερίδων της δράσης «Μεταφράζοντας την Ευρώπη», τo Γραφείo Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / ΕΚ «Αθηνά» διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Εργαλεία υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας στους υπολογιστές – ελλείψεις και προοπτικές» την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

4th International Conference on Foreign Language Teaching in Tertiary Education IV: Economy and Foreign Languages

The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute of Epirus, comprising the study tracks Applied Foreign Languages in Management and Economics, Tourism & Hospitality Management, and Business Administration, is going to organize, from 15 to 17 October 2015, the 4th International Conference on Foreign Language Teaching in Tertiary Education IV: Economy and Foreign Languages