Ο μεταφραστής καλείται να αποδώσει στη γλώσσα του ένα κείμενο. Ακόμα και το πιο απλό κείμενο όμως έχει τις δυσκολίες του: γλωσσικές, γραμματικές και κυρίως πολιτισμικές. Στο παρελθόν είχαμε μόνο έντυπες πηγές, πράγμα που δυσχέραινε τις παραδόσεις και την ποιότητα.

ΙATE

Πολυγλωσσική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παλαιότερα ήταν γνωστή ως Eurodicautom. Έχει δυνατότητα αναζήτησης με χρήση μπαλαντέρ «*» και «_». Η χρήση του πρώτου μπαλαντέρ στη λέξη «ρολ*» θα μας δώσει «ρολόι, ρολόγια» κτλ. Ο δεύτερος μπαλαντέρ χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο και μόνο χαρακτήρα, δηλαδή, «χ_ρα» θα μας βρει τη λέξη «χώρα». Η αναζήτηση στην βάση αυτή δεν επηρεάζεται από τη χρήση πεζών ή κεφαλαίων. Η αναζήτηση με τη λέξη «επιτροπή» θα μας δώσει αποτελέσματα που περιέχουν τόσο τον όρο «επιτροπή» όσο και τον όρο «Επιτροπή». Και εδώ ισχύει η χρήση των εισαγωγικών για αναζητήσεις αποκλειστικά του λεκτικού συνόλου που ζητάμε. Έτσι, μια αναζήτηση «Ελληνική αγορά» θα μας δώσει αποτελέσματα που περιέχουν αποκλειστικά αυτές τις δύο λέξεις.

Google
Η μηχανή αναζήτησης Google αποτελεί την πρώτη προτίμηση για μεταφραστές όταν ψάχνουν για ορολογία. Δίνει την δυνατότητα για αναζήτηση με μπαλαντέρ αλλά και πρόσφατα πρόσθεσε στις δυνατότητες αναζήτησης μια δυνατότητα για αναζήτηση βάσει ημερομηνίας, συγγενικές αναζητήσεις καθώς και μια γενική απεικόνιση του πότε ξεκίνησε να γίνεται αναζήτηση με τον όρο αυτόν. Παλαιότερα στο Google υπήρχε η δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένων λεκτικών συμπλεγμάτων με χρήση του αστερίσκου, ακριβώς όπως συνήθως κάνουμε μια αναζήτηση σε σώματα κειμένων. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει πλέον αλλά στο GAPS μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διεπαφή και να εκτελέσετε μια τέτοια αναζήτηση. Δυστυχώς η διεπαφή αυτή δεν αναγνωρίζει εγγραφές σε Ελληνικά. Μια αναζήτηση «μικρό + αγόρι» δεν μας έδωσε αποτελέσματα ενώ το αντίστοιχο αγγλικό “small + boy” έδωσε αποτελέσματα.

TELETERM – INFOTERM
Ιστοσελίδα αναζήτησης TELETERM
Ιστοσελίδα αναζήτησης INFOTERM
Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης λέξεων χωρίς την χρήση σημείων μπαλαντέρ όπως τα *, %, κτλ. Απλά δώστε τα πρώτα τρία γράμματα της λέξης. Σημαντικό είναι να θέσετε την προβολή των πηγών γιατί έτσι μπορείτε να διακρίνετε και τις λεπτές διαφορές στις θεματικές ενότητες.

Πόροι – Ελληνικά

  • Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής I (Πύλη της γλώσσας)
  • Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής ΙΙ (Κόμβος)
  • Λεξισκόπιο
  • Εθνικός θησαυρός ελληνικής γλώσσας (ΕΘΕΓ)
  • Θησαυρός ελληνικών όρων

Πηγές ανεύρεσης ορολογίας
http://en.wikipedia.org
http://el.wikipedia.org
http://www.faganfinder.com/engines/google.shtml
http://www.researchbuzz.org/wp/tools/goofresh/
http://www.staggernation.com/cgi-bin/gaps.cgi
http://www.multilingual.ch/
http://www.tshwanedje.com/tshwanelex/{jcomments on}

Tags:

Comments are closed