Στήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» έχει ανακοινωθεί πρόσκληση για υποβολή προτάσεων «Στήριξης έργων λογοτεχνικής μετάφρασης». Η δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες: Στήριξη της προώθησης της μεταφρασμένης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Ενθάρρυνση των μεταφράσεων από λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά (καστιλιάνικα).

Ενθάρρυνση της μετάφρασης λιγότερο εκπροσωπούμενων ειδών, όπως έργων που απευθύνονται σε κοινό νεότερης ηλικίας (παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες), βιβλίων κόμικς/εικονογραφημένων αφηγημάτων, σύντομων ιστοριών (νουβέλες) ή ποίησης. Ενθάρρυνση της προώθησης της κατάλληλης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στη διανομή όσο και στην προώθηση των έργων. Ενθάρρυνση της μετάφρασης και της προώθησης βιβλίων που κέρδισαν το βραβείο λογοτεχνίας της Ε.Ε. Μεγαλύτερη προβολή των μεταφραστών. Για τον λόγο αυτό, οι εκδότες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη βιογραφία του μεταφραστή σε κάθε μεταφρασμένο βιβλίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση του 2017 ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ε.Ε. ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ή το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο.

Συμμετέχοντες

Για να είναι επιλέξιμοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εκδότες ή εκδοτικοί οίκοι εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός».

Τα επιλέξιμα νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες χωρών:

• Στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα (ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1).
• Σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία.
• Σε χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία και Νορβηγία.
• Σε χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Επιλεξιμότητα έργων

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα επιλέξιμα έργα πρέπει: Να έχουν μέγιστη διάρκεια 2 ετών. Να συνίστανται στη μετάφραση και στην προώθηση (περιλαμβανομένης της δημοσίευσης περίληψης των μεταφρασμένων έργων) μιας δέσμης 3 έως 10 επιλέξιμων μυθιστορημάτων από και προς επιλέξιμες γλώσσες. Να βασίζονται σε μια στρατηγική μετάφρασης, δημοσίευσης, διανομής και προώθησης μεταφρασμένων μυθιστορημάτων.

Επιπρόσθετα, το έργο θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις σχετικά με τις γλώσσες:

• Η γλώσσα του πρωτοτύπου και η γλώσσα της μετάφρασης πρέπει να είναι «επίσημα αναγνωρισμένες γλώσσες» των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
• Οι μεταφράσεις από τα λατινικά ή τα αρχαία ελληνικά είναι εξίσου επιλέξιμες.
• Η γλώσσα της μετάφρασης πρέπει να είναι η μητρική γλώσσα του μεταφραστή (εκτός από ειδικές περιπτώσεις γλωσσών).
• Οι μεταφράσεις πρέπει να έχουν διασυνοριακή διάσταση. Ως εκ τούτου, η μετάφραση εθνικής λογοτεχνίας από μια επίσημη γλώσσα σε μια άλλη επίσημη γλώσσα της ίδιας χώρας δεν είναι επιλέξιμη.
Τα έργα σε χαρτί ή σε ψηφιακή μορφή (ηλεκτρονικά βιβλία) είναι επιλέξιμα με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας.
• Τα έργα προς μετάφραση και προώθηση πρέπει να είναι έργα με υψηλή λογοτεχνική αξία.
• Δεν είναι επιλέξιμα μη λογοτεχνικά έργα, όπως: αυτοβιογραφίες, ή βιογραφίες ή δοκίμια χωρίς στοιχεία μυθοπλασίας, τουριστικοί οδηγοί, βιβλία ανθρωπιστικών επιστημών (όπως ιστορικά, φιλοσοφικά, οικονομικά κ.λπ.) και βιβλία που συνδέονται με άλλες επιστήμες (όπως η φυσική, τα μαθηματικά κ.λπ.).
• Τα λογοτεχνικά βιβλία πρέπει να έχουν ήδη δημοσιευθεί.
• Τα πρωτότυπα λογοτεχνικά βιβλία πρέπει να είναι γραμμένα από συγγραφείς που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
• Τα λογοτεχνικά βιβλία δεν πρέπει να έχουν μεταφραστεί στο παρελθόν στη γλώσσα της μετάφρασης, εκτός ειδικών περιπτώσεων.

Δραστηριότητες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στις επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνονται η μετάφραση, η δημοσίευση, η διανομή και η προώθηση ενός συνόλου λογοτεχνικών έργων υψηλής λογοτεχνικής αξίας, ανεξάρτητα από το λογοτεχνικό τους είδος: μυθιστορήματα, σύντομες ιστορίες, θεατρικά έργα, ποιήματα, βιβλία κόμικς και παιδικά βιβλία.

Πέραν της μετάφρασης, δημοσίευσης, διανομής και προώθησης μιας δέσμης επιλεγμένων έργων, στα έργα μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η μερική μετάφραση (μετάφραση αποσπασμάτων) και η προώθηση λογοτεχνικών βιβλίων από τους καταλόγους του υποψηφίου (που δεν περιλαμβάνονται στη δέσμη) με στόχο την προώθηση της πώλησης των δικαιωμάτων είτε εντός ή και εκτός Ευρώπης. Αιτήσεις υποβάλλονται έως την 25η Ιουλίου 2017.

 Source: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 6 ιουλίου 2017, Συγγραφέας: ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ – Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Related posts

Leave a Comment