Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Τομέας Εκπαίδευσης της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας (υπεύθυνος: Μάνος Τζιμπραγός, διευθυντής των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας, μαζί με την κ. Βίκυ Μαρινέλη, ανώτερη λειτουργό στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της πολιτείας της Βικτώριας), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, διοργάνωσαν ένα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από τις 19 ως τις 29 Σεπτεμβρίου 2016, στο κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας (Ελληνικό Κέντρο), οδός Lonsdale 168, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Παναγιώτης Ανδρέου επιμελήθηκε και παρουσίασε 6 επαναλαμβανόμενα επιμορφωτικά εργαστήρια (με τίτλους: 1. “Μιλώντας έρχεται η όρεξη: Δραστηριότητες για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου”, 2. “Με ή χωρίς γραμματική; Ιδού η απορία!”, 3. “Ταξίδι στη χώρα των λέξεων: Προτάσεις διδασκαλίας του λεξιλογίου”, 4. “Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας: Η περίπτωση της ελληνικής γλώσσας”, 5. “Προφορά: Το παραμελημένο παιδί στη διδασκαλία της γλώσσας”, και 6. “Γλωσσική αξιολόγηση στην τάξη: Μέθοδοι και τεχνικές”), ενώ ο Διευθυντής του Ιδρύματος Γιώργος Παπαναστασίου έδωσε δύο διαλέξεις για το ευρύ κοινό (με θέματα: 1. “Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας και η ιστορία των ομιλητών της”, και 2. “Η ελληνική γλώσσα και η ορθογραφία της”) και δύο διαλέξεις για σπουδαστές των αρχαίων ελληνικών επιπέδου VCE (1. “Η λειτουργία της γλώσσας στην κωμωδία: οι Νεφέλες του Αριστοφάνη”, και 2. “Διαλεκτική διαφοροποίηση στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία: η γλώσσα του Ηροδότου”).

Περισσότερα…

The message in English:
We are pleased to inform you that the Education Department of the Greek Community of Melbourne and Victoria (headed by Manos Tzimpragos, principal of the Greek Community Language Schools, together with Vicky Marinelis, Senior Officer at the Department of Education and Training of Victoria), in collaboration with the Institute of Modern Greek Studies, organized a Teacher Training Program from September 19 to 29, 2016, at the Greek Centre, 168 Lonsdale Str, Melbourne, Australia.

Panagiotis Andreou, research associate of the Institute, organized and presented 6 repeated teacher training workshops (topics: 1. “Talking up’ an appetite – Activities to develop and promote speaking skills”, 2. “To Grammar or Not to Grammar: That Is Not the Question!”, 3. “Words in wonderland – Ideas for teaching vocabulary”, 4. “Differentiated teaching in mixed ability Greek language classrooms”, 5. “Language testing and methods of assessment in the classroom”, and 6. “Is pronunciation overlooked in the language teaching classroom?”), while the director of the Institute, George Papanastassiou, gave two public lectures (1. “The history of the Greek language and the history of its speakers”, and 2. “Greek language and spelling”), as well as two lectures to students of Classical Greek at the VCE level (1. “The function of language in Comedy: Aristophanes’ Clouds“, and 2. “Dialectal differentiation in Ancient Greek literature: The language of Herodotus”).

Comments are closed