Φίλες και φίλοι,
To Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών παραδίδει σήμερα στο αναγνωστικό κοινό δύο νέες εκδόσεις του:
A. Vincent (επιμ.), H Βοσκοπούλα
Το ανώνυμο αφηγηματικό ποίημα Η Βοσκοπούλα είναι ένα από τα σημαντικότερα μπεστ σέλερ της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Γράφτηκε στην Κρήτη γύρω στα 1580-1600, σε ιαμβικούς ενδεκασύλλαβους με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, πρωτοτυπώθηκε στη Βενετία το 1627, και ώς τα μέσα του 19ου αιώνα κυκλοφόρησε σε αλλεπάλληλες λαϊκές εκδόσεις. Για να παραγγείλετε το βιβλίο από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου με έκπτωση 10% ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
Th.-S. Pavlidou (ed.), H ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία [The Greek language in spoken interaction]
The volume is the fruit of a decade-old endeavor focused on the study of spoken discourse under the auspices of the Institute of Modern Greek Studies. It contains 18 papers on the use of Modern Greek in spoken interaction, and covers a wide array of linguistic phenomena.

Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), H ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία
Πρόκειται για τον πρώτο εκδοτικό καρπό μιας δεκαετούς πορείας εστιασμένης στη μελέτη του προφορικού λόγου που συντελείται στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών. Περιλαμβάνει 18 εργασίες πάνω στη χρήση της ελληνικής στην προφορική επικοινωνία και καλύπτει μια ευρεία γκάμα γλωσσικών φαινομένων. Για να παραγγείλετε το βιβλίο από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου με έκπτωση 10% ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

The message in English:
Dear friends,

The Institute of Modern Greek Studies offers the reading public two new editions,

A. Vincent (επιμ.), H Βοσκοπούλα [The Shepherdess]
Τhe anonymous narrative poem Η Βοσκοπούλα [The Shepherdess] is one of the most important works of early modern Greek literature. Written in Crete around 1580-1600, in rhyming couplets of eleven-syllable verse, it was first printed in Venice in 1627 and was re-issued in numerous popular editions until the 19th century. Clicking here, you can order the book form the Institute’s e-shop at a 10% discount. Clicking here, you can order the book form the Institute’s e-shop at a 10% discount.

Categories:

Tags:

Comments are closed