Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1455 «Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων»

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1455 «Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων». Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1455 είναι πρότυπο που εξαρχής συντάχθηκε και επεξεργάστηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι», έχοντας ως βάση τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 561-1 («Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή») και ΕΛΟΤ 402 («Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι»), που έχει εκπονήσει η επιτροπή, καθώς και σχετική εργασία του μέλους της Κώστα Βαλεοντή με θέμα «Ελληνικά αρκτικόλεξα και ακρώνυμα υπό το πρίσμα των…