Αγγλικά ονόματα θα χρησιμοποιεί, πλέον, η Βοτανική

Αγγλικά ονόματα θα χρησιμοποιεί, πλέον, η Βοτανική Μια αθόρυβη «επανάσταση» εκσυγχρονισμού συνέβη από την 1η Ιανουαρίου 2012 στη Βοτανική, η οποία αποτόλμησε πλέον να υποδεχτεί τον 21ο αιώνα (με μικρή καθυστέρηση!), καθώς οι επιστήμονες που ασχολούνται με την ταξινόμηση και το «βάφτισμα» των νέων ειδών φυτών, που ανακαλύπτονται συνεχώς στον πλανήτη μας, αποφάσισαν να μην δίνουν μόνο λατινικά ονόματα, αλλά θα επιτρέπεται η χρήση και της αγγλικής γλώσσας στην επίσημη επιστημονική ονοματοθεσία. Please follow and like us:

WOTD: sockdolager

Merriam-Webster?sWord of the DaySeptember 20 sockdolager \sock-DAH-lih-jer\   noun Meaning: 1 : something that settles a matter : a decisive blow or answer : finisher | *2 : something outstanding or exceptionalExample Sentence: For a while I was completely stumped, but then, all of a sudden, I got a sockdolager of an idea.Did you know? The verb “sock” (“to punch”) and the noun “doxology” (“a hymn of praise to God”) may seem like an odd pairing, but it is a match that has been promoted by a few word mavens when discussing…

Παρουσίαση εργαστηρίου «Ορολογία και μετάφραση»

  Ο μεταφραστής καλείται να αποδώσει στη γλώσσα του ένα κείμενο. Ακόμα και το πιο απλό κείμενο όμως έχει τις δυσκολίες του: γλωσσικές, γραμματικές και κυρίως πολιτισμικές. Στο παρελθόν είχαμε μόνο έντυπες πηγές, πράγμα που δυσχέραινε τις παραδόσεις και την ποιότητα. Please follow and like us:

To follow the Legislature, you need the lingo

Image via Wikipedia To follow the Legislature, you need the lingo PETER CALLAGHAN; STAFF WRITER Published: 01/05/12 12:05 am   Like any other professional group or secret society, the Washington Legislature has its own terminology. Knowing the lingo, therefore, is the first step toward breaking into the power structure. As a public service, here are some of the most-used and least-understood terms that lawmakers, staff members and lobbyists will use during the second regular session of the 62nd Legislature that convenes in Olympia Monday. Please follow and like us: