Παρουσίαση εργαστηρίου «Ορολογία και μετάφραση»

  Ο μεταφραστής καλείται να αποδώσει στη γλώσσα του ένα κείμενο. Ακόμα και το πιο απλό κείμενο όμως έχει τις δυσκολίες του: γλωσσικές, γραμματικές και κυρίως πολιτισμικές. Στο παρελθόν είχαμε μόνο έντυπες πηγές, πράγμα που δυσχέραινε τις παραδόσεις και την ποιότητα. Please follow and like us:

To follow the Legislature, you need the lingo

Image via Wikipedia To follow the Legislature, you need the lingo PETER CALLAGHAN; STAFF WRITER Published: 01/05/12 12:05 am   Like any other professional group or secret society, the Washington Legislature has its own terminology. Knowing the lingo, therefore, is the first step toward breaking into the power structure. As a public service, here are some of the most-used and least-understood terms that lawmakers, staff members and lobbyists will use during the second regular session of the 62nd Legislature that convenes in Olympia Monday. Please follow and like us: