Σεμινάρια Μεθοδολογίας Υποψηφίων Διδακτόρων (Athens PhD Seminars), 6-15 Φεβρουαρίου 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα Σεμινάρια Μεθοδολογίας Υποψηφίων Διδακτόρων (Athens PhD Seminars) πραγματοποιούνται για τρίτη χρονιά από το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΠΑ). Τα σεμινάρια αυτά αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Jean Monnet Module 2015-2018 “Moving the EU forward”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής. Φέτος θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018 (Αιόλου 42-44, 10560 Μοναστηράκι). Περιλαμβάνουν 5 διαλέξεις συνολικής διάρκειας 20 ωρών, οι οποίες θα καλύψουν…

SemEval-2018 Task 9: Hypernym Discovery

SemEval 2018 - Hypernym Discovery

Training data released: https://competitions.codalab.org/competitions/17119#participate  Evaluation deadline: 29 Jan 2018, 23:59 GMT The organizers of the SemEval-2018 – Task 9 are pleased to announce the shared task on Hypernym Discovery. Hypernymy, i.e. the capability for generalization, lies at the core of human cognition. It is not surprising, therefore, that identifying hypernymic relations (i.e., is-a relations) has been pursued in NLP for over two decades. This task contributes in fact to the improvement of Question Answering, Textual Entailment and Semantic Search systems. In addition, hypernymic relations are the backbone of almost any ontology, semantic…

AI School | Using Artificial Intelligence to boost business results, 4-6/10, SC!FY & ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – ΑΙ) αλλάζει καθημερινά τον τρόπο που εργαζόμαστε, που αναζητούμε πληροφορίες, που προσφέρουμε υπηρεσίες, που κάνουμε τις αγορές μας…Έρευνα της Gartner παρουσιάζει το “Artificial Intelligence Everywhere” ως μία από τις 3 “κυρίαρχες μεγα-τάσεις” στην τεχνολογία. Όροι όπως Chatbots, Machine / Deep Learning ακούγονται όλο και πιο συχνά. Τι όμως είναι hype και τι μπορεί να φέρει πρακτικά αποτελέσματα; Στο 3ήμερο αυτό σεμινάριο, επιστήμονες Τεχνητής Νοημοσύνης από κορυφαία ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, οι οποίοι συνεργάζονται με επιχειρήσεις θα αναλύσουν πρακτικά θέματα όπως: Τι είναι τα Νοήμονα Συστήματα και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε…

Speaking of Location: Future Directions in Geospatial Natural Language Research,4/9/2017, L’Aquila, Italy

A workshop to be held as part of the Conference on Spatial Information Theory (COSIT), 4th September 2017, L’Aquila, Italy Call for Papers Research into the description of location using human (natural) language has been approached from linguistics, geospatial, and computer science perspectives.  This multidisciplinary workshop will explore current developments in the area with a particular view to considering directions and priorities for future research.  It will include both peer-reviewed presentations and group discussions. The scope approaches to automated extraction and understanding of natural language descriptions of location in textual…

SUMMER SCHOOL ON BIOMEDICAL TEXT PROCESSING, 10–17/09/2017, Constanța, Romania

=================== EUROLAN-2017 ==================== ===== SUMMER SCHOOL ON BIOMEDICAL TEXT PROCESSING ==== The 13th in the series of EUROLAN Schools 10 – 17 September 2017, Constanța, Romania http://eurolan.info.uaic.ro/2017/ Overview ======== Biomedical Text Mining (BioNLP) applies natural language processing (NLP) techniques to identify and extract information from scientific publications in biology, medicine, and chemistry, in order to discover novel knowledge that can contribute to biomedical research.The growth of BioNLP over the past fifteen years is due in large part to the availability of web-based publication databases such as PubMed and Web of…